Mgr. Jakub Valenta

Mgr. Jakub Valenta

Advokát

Mgr. Jakub Valenta vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2017 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Jakub je trvale spolupracujícím advokátem Advokátní kanceláře Šimková & partneři. Ve své praxi se věnuje zejména právu obchodnímu, občanskému, právu insolvenčnímu, právu duševního vlastnictví a sporné agendě, kdy zastupuje klienty jak v soudních, tak i správních a rozhodčích řízeních.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.